Nový koncept COMES WMS pro řízení skladů a interní logistiky prošel u výrobce pro automotive úspěšným auditem Audi.

Nový koncept charakterizuje mimořádná flexibilita uživatelského přizpůsobení pro potřeby zákazníků a odlišuje od běžných WMS systémů pro řízení skladů dalšími významnými inovacemi, např. integrací řízení výrobních a logistických operací (spolu s COMES MOM), což umožňuje výrobu a logistiku vzájemně synchronizovat.
K dalším funkcím patří vestavěná funkčnost plnohodnotné Traceability a skladu náhradních dílů i pro CMMS řízení údržby (COMES Maintenance). Uživatelé systému COMES mají nyní k dispozici nejmodernější řešení operativního řízení výroby - Digitální továrnu, od detailního plánování (COMES APS) a řízení výroby (COMES OEE), řízení jakosti (COMES LAB), logistiky i údržby.

COMES WMS byl vytvořen pro zákazníky obou hlavních výrobních typů, jak pro diskrétní výroby s pevnými materiály (odvětví automotive, strojírenství aj.), tak pro dávkové výrobní procesy se sypkými a kapalnými materiály (potravinářství, farmacie, kosmetika, výrobky pro zdravotnictví aj.).