I4.0 line with blue robots and RFIDV březnu 2017 jsme pro naše klienty a návštěvníky webu vytvořili novou sekci Industry 4.0, zabývající se současným fenoménem 4.průmyslové revoluce.

Sekce přináší technické infromace o problematice I4.0 i příklady "chytrých" továren. Sekce bude průběžně doplňována o další aktuální informace.

Věříme, že Vám bude inspirací a uvítáme Vaše podněty a názory ☺.

 

Pojďte s námi stavět továrny budoucnosti !