Nabízíme konstrukci, výrobu a dodávky jednoúčelových strojů i větších výrobních linek podle poptávek zákazníků. Naše služby zahrnují analýzu požadavků na nová zařízení i pro úpravy existujících technologií. Významnou částí našich aktivit je implementace robotů a s tím souvisejících úprav technologií.

Dodávku zařízení zajišťujeme od konstrukce přes výrobu, montáž, až po uvedení do sériového provozu. Výrobu námi navržených zařízení realizujeme vlastními výrobními kapacitami nebo subdodavatelsky s našimi vybranými dodavateli. Spolu s nimi koordinujeme postup výroby, přejímek, zkoušek daného zařízení a uvedení do provozu u zákazníka. Součástí dodávky je rovněž automatizace zařízení.
Zajišťujeme také záruční i pozáruční servis. Bližší informace získáte zde.

Máme pro Vás obvykle mnoho referencí z oborů a technologií, které využíváte. Přijeďte se podívat na naše zázemí, řešení či na bezplatnou konsultaci ...

Uvítáme poptávky na řešení vašich projektů ☺.