Výrobní informační systémy MES (Manufacturing Execution System) umožňují podnikům dále zefektivnit řízení výroby i v případě, že využívají funkční celopodnikový informační systém (ERP) a mají nasazenou automatizaci technologií.

COMPAS automatizace nabízí MES řešení, která umožňují detailně plánovat výrobu, zlepšovat řízení výroby, její jakost a dokumentaci. Dodáváme aplikace výrobního informačního systému COMES především pro zpracovatelský průmysl (automotive, farmacie, potraviny a nápoje, strojírenství a výrobky pro zdravotnictví).